Sunday, February 28, 2010

McD itu sedap.kenapakah.

Desire for McDonald rite now.
Idamkan McChicken.
Idamkan Prosperity.
Idamkan McFlurry.
Perut dari pagi makan megi aje.
Macam pelarian da.
Lapar.
Mahukan McD.
.
Jawapannya_____________McD delivery lah!

No comments: